Home

In oktober 2018 is de wijk geïnformeerd door de gemeente Rotterdam dat op een paar honderd meter afstand, nabij het Vaanplein, de bouw van drie mega-windturbines is gepland. 

Wij zijn van mening dat Vaanplein een totaal ongeschikte locatie is voor het plaatsen van windturbines! Onze stichting vindt dit onvoorstelbaar en schandalig en we gaan er tegen strijden om dit te voorkomen. Het zorgt voor waardevermindering van uw huis, horizonvervuiling van het natuurgebied. Maar ook geluidsoverlast (46 dB) en een slagschaduw zijn ook één van de redenen om dit tegen te gaan.

Hier kunt u de nieuwsbrief downloaden die in oktober is uitgeven.

Jouw handtekening is hierbij belangrijk! Schrijf je in op onze website en kom in ACTIE!

Strijd mee met ons!

Bent u ook tegen het plaatsen van windturbines nabij uw woonwijk? Laat dan uw gegevens achter en wij zullen u op de hoogte houden door middel van onze nieuwsbrief. Met deze inschrijving bevestigt u ook uw bezwaar.

U kunt ook onze stichting helpen door een kleine donatie te geven. Hiervoor verwijzen wij u naar onze donatiepagina.

Ja, ik ben tegen het plaatsen van windturbines nabij onze woonwijk!

* verplicht veld

Steun de stichting Vaanplein Windturbine Vrij

Stichting Vaanplein Windturbinevrij is opgericht door bewoners van de nieuwe wijk Pascalkwartier. De oprichters hebben gezamelijk een startkapitaal ingezet om een stichting te kunnen zijn.

Helaas zijn de opstartkosten bij een notaris noodzakelijk en andere kosten zoals het inschrijven bij de Kamer van Koophandel en het aanvragen van een zakelijke rekening.

Daarom vragen wij u een kleine donatie te doen zodat wij kunnen blijven protesteren tegen het plaatsen van windturbines.

NL69 RABO 0340 7988 07 tnv VAN DER LEER omschr VWV

Over ons

De stichting heeft ten doel:

  1. de informatievoorziening betreffende de gevolgen en risico’s van de plaatsing van windturbines in een dicht bewoond gebied en in natuur- en recreatiegebied te verzorgen;
  2. het ondernemen van (juridische) acties om het plaatsen van windturbines te voorkomen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting streeft er naar een waarheidsgetrouwe en op de laatste wetenschappelijke inzichten gebaseerde bron van informatie te zijn voor omwonenden en gebruikers van het betreffende gebied.

De Stichting beschermt de leefomgeving van Rotterdam. Onder de doelstelling valt het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water, de verkeersveiligheid, veiligheid in het algemeen en de gezondheid van mensen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het beleggen van vergaderingen, hoorzittingen en dergelijke;
  2. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over de leefbaarheid van het werkgebied aan bewoners van het gebied en andere belanghebbenden;
  3. het beïnvloeden van de politiek door het inspreken in raadsvergaderingen, voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente en bedrijven in het werkgebied van de stichting;
  4. steun aan initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid, het milieu en de natuur in het gebied;
  5. in rechte op te treden;
  6. alle andere wettige en geoorloofde middelen.

Het werkgebied is Rotterdam en directe omgeving.

Zie ook het bericht verder op onze site.

Zoeklocaties

Hier staan de locaties aangegeven waar de windturbines waarschijnlijk geplaatst kunnen worden.