Telefonisch interview met RTV Rijnmond

Samen met oppositiepartij Echt voor Barendrecht en stichting Wind van Voren is een online petitie gestart. Om meer ruchtbaarheid te geven aan deze petitie heeft RTV Rijnmond gesproken met één van ons bestuur.

De petitie wordt na de zomervakantie aangeboden aan de gemeenteraad van Barendrecht. De windmolens komen namelijk op Barendrechts grondgebied te liggen. De enige oppositiepartij van die gemeente, Echt voor Barendrecht (14 van de 29 zetels), is fel tegen de komst van turbines.

U kunt het radiofragment terugluisteren op de website van Rijnmond.nl of het hele artikel lezen op hun website

Teken de petitie tegen de komst van windturbines op het Vaanplein

In samenwerking met de stichting Wind van Voren en Echt voor Barendrecht (EVB) is een online petitie begonnen om de komst van windturbines op het Vaanplein te voorkomen.

Wordt dit dadelijk het uitzicht voor de bewoners van het Pascalkwartier?

De petitie vraagt de gemeenteraad van Barendrecht af te zien van de plaatsing van de windturbines op het Vaanplein. De plaatsing van de windturbines op het Vaanplein is omstreden. Zo zijn de bewoners van het nieuw aangelegde Pascalkwartier in Rotterdam-Lombardijen pas na het tekenen van hun koopcontract te horen hebben gekregen dat bij het Vaanplein mogelijk megawindturbines komen. Deze bewoners vrezen overlast en een flink waardeverlies van hun woningen en hebben zich verenigd in een stichting. Deze stichting is nu een van de initiatiefnemers van de petitie.

Ook bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ) ondersteunt de petitie, evenals stichting Wind van Voren. Deze stichting streed eerder nog tot aan de Raad van State tegen de komst van megawindturbines langs de Oude Maas.

De gemeenteraad van Barendrecht sprak zich recent in meerderheid uit dat er geen megawindturbines op Barendrechts grondgebied zouden mogen komen, maar de gevolgen van dit besluit worden door het college en verschillende politieke partijen anders uitgelegd. 

Lokale politieke partij Echt voor Barendrecht is nu een van de initiatiefnemers van de petitie. Voorzitter Roeland Bol: “We zijn samen met bewoners een petitie gestart omdat wij van mening zijn dat megawindturbines niet horen in een dichtbevolkt gebied als Barendrecht. De komst van de windturbines zorgt voor een significante aantasting van het woon- en leefklimaat van inwoners zowel in Barendrecht als in Rotterdam.”

De online petitie kan worden ondertekend op: www.geenwindturbinesvaanplein.petities.nl

Tijdelijke bankrekening is geopend

Helaas zit het tegen om een zakelijke bankrekening te openen voor de stichting. De aanvraag loopt nog tenminste 2 maanden en tot die tijd hebben we een tijdelijk rekeningnummer geopend.

Deze rekening is wel van tijdelijke aard maar zeer zeker wel specifiek voor de stichting. De eerste aanvraag werd afgewezen omdat er teveel bestuursleden zijn waar we de aanvraag mee gedaan hebben. Deze keer hebben we de aanvraag met minder leden gedaan waardoor de aanvraag sneller zal gaan lopen. Zodra de zakelijke rekening effectief is dan zullen we het saldo overboeken en inzichtelijk maken via de website.

De leden van de stichting hebben per persoon € 100,- gedoneerd om de eerste noodzakelijke kosten te maken voor het oprichten van de stichting. Maar het geld is ook gebruikt om u te kunnen informeren door middel van flyers. Ook andere middelen worden gebruikt om u en de media te informeren. Maar om dat verder te kunnen doen vragen wij u een donatie te doen.

Stuur een email naar info@vaanpleinwindturbinevrij.nl voor meer info

Wij willen u alvast bedanken voor uw bijdrage!

Succesvolle bijeenkomst Stichting Vaanplein Windturbine Vrij.

Op 16 april j.l. heeft de stichting Vaanplein Windturbine Vrij een bijeenkomst georganiseerd in het Praathuis bij ATV Lombardijen aan de Maeterlinckweg voor de bewoners van het Pascalkwartier fase 1, fase 2 en een deel van de Kooiwalweg.

Nu vraagt u zich af waarom alleen de nieuwe wijk Pascalkwartier? De ruimte was beperkt en konden we niet meer dan 40-50 personen ontvangen. Op een later moment kunnen we nog een sessie doen om alle geïnteresseerden verder te informeren.

Hieronder kunt u de inhoud van de presentatie lezen zoals hij is gegeven en bent u hiermee ook geïnformeerd over de stichting.

Dank voor uw komst. Wij willen vandaag graag de volgende punten toelichten:

1) De Stichting Vaanplein Windturbine Vrij
2) Planvorming
3) Acties van de Stichting
4) Ruimte voor vragen
5) Afsluiting

1) De Stichting Vaanplein windturbine vrij
Kort na de eerste informatiebijeenkomst eind vorig jaar hebben wij de Stichting opgericht op 19 februari 2019. Het doel van de Stichting, zoals vastgelegd in de statuten, is de informatievoorziening betreffende de gevolgen en risico’s van de plaatsing van windturbines in een dicht bewoond gebied en in natuur- en recreatiegebied te verzorgen;

en

De Stichting is er van overtuigd dat in het traject voorafgaand aan het juridisch traject (door druk te zetten op de overheden via het politieke traject) het meest belangrijk is. Als er eenmaal definitieve besluiten zijn genomen en vergunningen zijn verleend, wordt het erg lastig om dit tegen te houden via een juridische procedure. Over de status van de besluitvorming van de overheid straks meer onder punt 2.

OVER DE STICHTING
De stichting Vaanplein Windturbine Vrij is opgericht om te voorkomen dat er torenhoge windturbines geplaatst worden op het knooppunt Vaanplein nabij een woonwijk. In oktober 2018 is een deel van de wijk geïnformeerd door de gemeente Rotterdam dat op een paar honderd meter afstand, nabij het Vaanplein, de bouw van drie mega-windturbines is gepland. Wij zijn van mening dat Vaanplein een totaal ongeschikte locatie is voor het plaatsen van windturbines! Dit volgt ook uit het Plan mer (milieueffectrapportage uitgevoerd in opdracht van de Provincie). Geluid en slagschaduw zijn een groot probleem voor onze wijk. Zie ook de afbeeldingen, die geven een duidelijk beeld van de enorme impact op onze wijk. Onze stichting vindt dit onvoorstelbaar en schandalig en we zijn aan het strijden om dit te voorkomen. Het zorgt voor waardevermindering van uw huis, horizonvervuiling van het natuurgebied en vemindering van woongenot middels geluidsoverlast (46 dB) en een slagschaduw zijn ook één van de redenen om dit tegen te gaan.

Een deel van de bewoners heeft de nieuwsbrief ontvangen in oktober 2018. Dit is de eerste keer dat de bewoners van onze wijk geïnformeerd werden over de plannen! Het gaat om een besluit van de Provincie dat Vaanplein een zoeklocatie is waar maximaal drie windturbines kunnen worden geplaatst. Omdat niet iedereen is bericht, is recent een nieuwe nieuwsbrief verspreid door de gemeente aan de bewoners. En daar hebben ze hun excuses voor aangeboden. Liever zien wij een excuus dat ze ons onnodig op de kast hebben gejaagd en dat de windturbines niet geplaatst gaan worden.

2). Planvorming
Aan de hand van het besluit van de Provincie zijn de gemeenten Rotterdam en Barendrecht aan de slag gegaan om het besluitvormingstraject in te zetten (vergunningverlening) zodra zich een initiatiefnemer heeft gemeld. Er hebben al gesprekken met initiatiefnemers plaatsgevonden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de windturbines er komen, hoeveel en op welke plek. Wij proberen hier door middel van gesprekken met de gemeenten invloed op uit te oefenen.

3). Acties van de Stichting / wat hebben we allemaal gedaan?
Eind januari heeft de Stichting spreektijd gevraagd en gekregen bij de gebiedscommissie IJsselmonde. Naar aanleiding daarvan zijn we uitgenodigd voor gesprekken met de gemeente Rotterdam en Barendrecht. Door deze publiciteit is het ons standpunt behandeld in de Rotterdamse Raad. Er zijn daar vragen geteld door verschillende partijen. Dankzij ons contact met de Stichting Wind van Voren (Rob Nijssen) heeft RTV Rijnmond contact opgenomen met ons en hebben wij onze zorgen kunnen uitspreken tijdens een live uitzending over de eventuele plaatsing van drie mega windturbines vlakbij onze woningen. Wij zijn erg blij met de aandacht van RTV Rijnmond. Vervolgens hebben media het nieuws opgepakt zoals IJsselmonde Nieuws, het Algemeen Dagblad en de Telegraaf.

- Uiteraard zijn we te vinden op Social Media: Facebook, Twitter
- De website en email zijn functioneel gemaakt
- 1 x in de 4 weken een vergadering
- Flyers ontworpen en de 3.000 stuks rondgebracht
- Acties tijdens de marathon (stoepkrijten, Banner en spandoek)
- Deze informatie avond georganiseerd (vooraf wederom geflyerd)
- Acties van bewoners

Een aantal bewoners van Pascalkwartier 2a en 2b hebben een brief gestuurd. De brieven aan AM en Dura hebben effect gehad. Deze partijen hebben gesprekken met de gemeente. De wethouder heeft in een artikel in het AD aangegeven dat AM op de hoogte was van de mogelijke komst van de windturbines en bewust de kopers niet heeft geïnformeerd. De brief kan nog worden verzonden door bewoners die dat willen. Hoe meer druk hoe beter.

Overige plannen:
-
Mensen blijven mobiliseren van belanghebbenden via website aanmelden en blijven informeren.
- Landelijke publiciteit opzoeken.

Waar kunt u ons mee helpen?
Mensen in uw omgeving informeren en oproepen zicht net als u in te schrijven, aanmelden op facebook enz. zodat we de gemeenten en provincie kunnen aantonen dat er geen draagvlak bestaat. Gemeente en AM waren niet blij met de negatieve publiciteit, dit hadden ze niet verwacht in dit stadium.

Uiteraard kunt u ook onze stichting helpen door een donatie te geven.
Aantal van u heeft inmiddels al aangegeven ons financieel te willen ondersteunen, ons rekening nummer staat op de website en al onze andere media.:

(uitleggen wordt later op naam van de Stichting echter we geven ten alle tijden openheid op de website m.b.t. de transacties)

Ruimte voor vragen
Afsluiting: we houden u op de hoogte

Ons (tijdelijke) rekeningnummer is geopend!

NL69 RABO 0340 7988 07
tnv VAN DER LEER omschr VWV

In de herhaling: de nieuwsbrief van de gemeente

Vandaag heeft u wederom de nieuwsbrief van de gemeente Rotterdam in de brievenbus mogen horen vallen.

De gemeente Rotterdam heeft deze nogmaals verstuurd omdat Pascalkwartier fase 2B nog niet opgeleverd was rond die periode. Het was de bedoeling dat ze alle adressen gestuurd werden. En daar hebben ze hun excuses voor aangeboden. Liever zien wij een excuus dat ze ons onnodig op de kast hebben gejaagd en dat de windturbines niet geplaatst gaan worden.

Wij zijn boos!

En dat hebben we kunnen vertellen op de radio. RTV Rijnmond nodigde ons uit om ons verhaal te vertellen aan de Keukentafel.

Op donderdagmorgen konden onze woordvoerders Sylvia en Jay onze zorgen uitspreken bij RTV Rijnmond over de eventuele plaatsing van drie mega windturbines vlakbij onze woningen. Wij zijn erg blij met de aandacht van RTV Rijnmond.

U kunt het artikel hier lezen of u kunt het interview terug luisteren.

Binnenkort bij u op de deurmat.

Wij willen iedereen informeren over het plan om windturbines te plaatsen nabij uw woonwijk. En hoe kunnen we het beste alle gedupeerde bereiken? Juist! Met een flyer.

Binnenkort gaan we samen met enthousiaste vrijwilligers de brievenbussen vullen met de flyer en u meer vertellen over de plannen.

Totale minachting van de burger

Het Pascalkwartier in Rotterdam-Zuid is een nieuwbouwwijk met 102 woningen, waarvan de laatste in november/december 2018 zijn opgeleverd. De wijk ligt aan de Pascalweg, dichtbij het Vaanplein, op een voormalig bedrijventerrein terrein van o.a. caravanhandel van Esveld. De verkoper van de woningen is AM B.V. en de aannemer is Dura Vermeer.

“Ideaal voor gezinnen die dorps, comfortabel, veilig en ruim willen wonen, met de grote stad binnen handbereik. Op de groene en waterrijke locatie in IJsselmonde ontwikkelt AM de intieme woonbuurt Pascalkwartier, bereikbaar via één toegangsweg. Door de beschutte ligging ontstaat een autonoom en kindvriendelijk woonmilieu. Het landelijke ontwerp van de woningen sluit aan op de lommerrijke en landschappelijke omgeving en de bijpassende bebouwing van de twintigste eeuw.”


De woningen zoals AM Wonen aanprijst volgens hun website.

In december 2018 zijn de laatste woningen opgeleverd. Pas eind september van dit jaar is de bewoners door de gemeente Rotterdam meegedeeld dat op een paar honderd meter afstand, nabij het Vaanplein, de bouw van drie mega-windturbines is gepland. Onvoorstelbaar en  schandalig, vooral als je bedenkt dat de bouwplannen voor windturbines op die locatie al jaren bekend zijn bij alle instanties en ook bij de gemeente Rotterdam. Er is notabene in 2017, dus ruim vóór aanvang van de bouw van de 2e fase, door de toenmalige Rotterdamse wethouder een bezoek gebracht aan de Provinciale Staten in Den Haag:

Er mogen geen windmolens komen bij het Vaanplein in Barendrecht, stelt de gemeente Rotterdam.
Wethouder Pex Langenberg gaat vandaag zijn zegje doen bij de provincie. “Wij zullen gebruik maken van ons spreekrecht tijdens de hoorzitting van de Statencommissie. ”De locaties zijn ‘zoeklocaties’, waardoor er mogelijk windmolens kunnen komen. Dat ziet de gemeente niet zitten, omdat die plekken op korte afstand van Rotterdamse woongebieden liggen.
Bron: De Telegraaf, 22-11-2017

Het plan tegenhouden is hem niet gelukt, maar zelfs daarna werden de bestaande en aspirant bewoners nog steeds niet ingelicht. Het mag duidelijk zijn dat de minachting voor de belangen van hun burgers bij sommige bestuurders bijna onbegrensd is. De overlast door lawaai en slagschaduw die na plaatsing van de windturbines kan optreden zal onacceptabel groot zijn. Daarbij zal, door dit in werkelijk alle opzichten krankzinnige plan, de waarde van de splinternieuwe huizen fors kelderen en daarmee de bewoners financieel duperen. De huizen worden na plaatsing ook nog eens moeilijk verkoopbaar, dat is bij vergelijkbare projecten wel gebleken.

Inmiddels zijn de bewoners zich aan het organiseren en hun verzet tegen deze mogelijke aanslag op hun gezondheid en leef- en woongenot zal met alle mogelijke middelen, waaronder  juridische procedures tegen de verantwoordelijke partijen, worden gevoerd.

Klik voor een indruk van de gevolgen van plaatsing van windturbines nabij woningen op onderstaande button:

Klik hier voor de PLANMER voor de windlocatie Vaanplein.