Succesvolle bijeenkomst Stichting Vaanplein Windturbine Vrij.

Op 16 april j.l. heeft de stichting Vaanplein Windturbine Vrij een bijeenkomst georganiseerd in het Praathuis bij ATV Lombardijen aan de Maeterlinckweg voor de bewoners van het Pascalkwartier fase 1, fase 2 en een deel van de Kooiwalweg.

Nu vraagt u zich af waarom alleen de nieuwe wijk Pascalkwartier? De ruimte was beperkt en konden we niet meer dan 40-50 personen ontvangen. Op een later moment kunnen we nog een sessie doen om alle geïnteresseerden verder te informeren.

Hieronder kunt u de inhoud van de presentatie lezen zoals hij is gegeven en bent u hiermee ook geïnformeerd over de stichting.

Dank voor uw komst. Wij willen vandaag graag de volgende punten toelichten:

1) De Stichting Vaanplein Windturbine Vrij
2) Planvorming
3) Acties van de Stichting
4) Ruimte voor vragen
5) Afsluiting

1) De Stichting Vaanplein windturbine vrij
Kort na de eerste informatiebijeenkomst eind vorig jaar hebben wij de Stichting opgericht op 19 februari 2019. Het doel van de Stichting, zoals vastgelegd in de statuten, is de informatievoorziening betreffende de gevolgen en risico’s van de plaatsing van windturbines in een dicht bewoond gebied en in natuur- en recreatiegebied te verzorgen;

en

De Stichting is er van overtuigd dat in het traject voorafgaand aan het juridisch traject (door druk te zetten op de overheden via het politieke traject) het meest belangrijk is. Als er eenmaal definitieve besluiten zijn genomen en vergunningen zijn verleend, wordt het erg lastig om dit tegen te houden via een juridische procedure. Over de status van de besluitvorming van de overheid straks meer onder punt 2.

OVER DE STICHTING
De stichting Vaanplein Windturbine Vrij is opgericht om te voorkomen dat er torenhoge windturbines geplaatst worden op het knooppunt Vaanplein nabij een woonwijk. In oktober 2018 is een deel van de wijk geïnformeerd door de gemeente Rotterdam dat op een paar honderd meter afstand, nabij het Vaanplein, de bouw van drie mega-windturbines is gepland. Wij zijn van mening dat Vaanplein een totaal ongeschikte locatie is voor het plaatsen van windturbines! Dit volgt ook uit het Plan mer (milieueffectrapportage uitgevoerd in opdracht van de Provincie). Geluid en slagschaduw zijn een groot probleem voor onze wijk. Zie ook de afbeeldingen, die geven een duidelijk beeld van de enorme impact op onze wijk. Onze stichting vindt dit onvoorstelbaar en schandalig en we zijn aan het strijden om dit te voorkomen. Het zorgt voor waardevermindering van uw huis, horizonvervuiling van het natuurgebied en vemindering van woongenot middels geluidsoverlast (46 dB) en een slagschaduw zijn ook één van de redenen om dit tegen te gaan.

Een deel van de bewoners heeft de nieuwsbrief ontvangen in oktober 2018. Dit is de eerste keer dat de bewoners van onze wijk geïnformeerd werden over de plannen! Het gaat om een besluit van de Provincie dat Vaanplein een zoeklocatie is waar maximaal drie windturbines kunnen worden geplaatst. Omdat niet iedereen is bericht, is recent een nieuwe nieuwsbrief verspreid door de gemeente aan de bewoners. En daar hebben ze hun excuses voor aangeboden. Liever zien wij een excuus dat ze ons onnodig op de kast hebben gejaagd en dat de windturbines niet geplaatst gaan worden.

2). Planvorming
Aan de hand van het besluit van de Provincie zijn de gemeenten Rotterdam en Barendrecht aan de slag gegaan om het besluitvormingstraject in te zetten (vergunningverlening) zodra zich een initiatiefnemer heeft gemeld. Er hebben al gesprekken met initiatiefnemers plaatsgevonden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de windturbines er komen, hoeveel en op welke plek. Wij proberen hier door middel van gesprekken met de gemeenten invloed op uit te oefenen.

3). Acties van de Stichting / wat hebben we allemaal gedaan?
Eind januari heeft de Stichting spreektijd gevraagd en gekregen bij de gebiedscommissie IJsselmonde. Naar aanleiding daarvan zijn we uitgenodigd voor gesprekken met de gemeente Rotterdam en Barendrecht. Door deze publiciteit is het ons standpunt behandeld in de Rotterdamse Raad. Er zijn daar vragen geteld door verschillende partijen. Dankzij ons contact met de Stichting Wind van Voren (Rob Nijssen) heeft RTV Rijnmond contact opgenomen met ons en hebben wij onze zorgen kunnen uitspreken tijdens een live uitzending over de eventuele plaatsing van drie mega windturbines vlakbij onze woningen. Wij zijn erg blij met de aandacht van RTV Rijnmond. Vervolgens hebben media het nieuws opgepakt zoals IJsselmonde Nieuws, het Algemeen Dagblad en de Telegraaf.

- Uiteraard zijn we te vinden op Social Media: Facebook, Twitter
- De website en email zijn functioneel gemaakt
- 1 x in de 4 weken een vergadering
- Flyers ontworpen en de 3.000 stuks rondgebracht
- Acties tijdens de marathon (stoepkrijten, Banner en spandoek)
- Deze informatie avond georganiseerd (vooraf wederom geflyerd)
- Acties van bewoners

Een aantal bewoners van Pascalkwartier 2a en 2b hebben een brief gestuurd. De brieven aan AM en Dura hebben effect gehad. Deze partijen hebben gesprekken met de gemeente. De wethouder heeft in een artikel in het AD aangegeven dat AM op de hoogte was van de mogelijke komst van de windturbines en bewust de kopers niet heeft geïnformeerd. De brief kan nog worden verzonden door bewoners die dat willen. Hoe meer druk hoe beter.

Overige plannen:
-
Mensen blijven mobiliseren van belanghebbenden via website aanmelden en blijven informeren.
- Landelijke publiciteit opzoeken.

Waar kunt u ons mee helpen?
Mensen in uw omgeving informeren en oproepen zicht net als u in te schrijven, aanmelden op facebook enz. zodat we de gemeenten en provincie kunnen aantonen dat er geen draagvlak bestaat. Gemeente en AM waren niet blij met de negatieve publiciteit, dit hadden ze niet verwacht in dit stadium.

Uiteraard kunt u ook onze stichting helpen door een donatie te geven.
Aantal van u heeft inmiddels al aangegeven ons financieel te willen ondersteunen, ons rekening nummer staat op de website en al onze andere media.:

(uitleggen wordt later op naam van de Stichting echter we geven ten alle tijden openheid op de website m.b.t. de transacties)

Ruimte voor vragen
Afsluiting: we houden u op de hoogte

Ons (tijdelijke) rekeningnummer is geopend!

NL69 RABO 0340 7988 07
tnv VAN DER LEER omschr VWV

Eén antwoord op “Succesvolle bijeenkomst Stichting Vaanplein Windturbine Vrij.”

  1. Beste Matthijs,

    Allereerst mijn excuses voor deze late reactie. Bedankt dat je een kijkje hebt genomen op onze website!

    Momenteel ligt er een verzoek bij jouw collega, de heer Verheij, om een afspraak in te plannen om verder in gesprek te gaan. Hij gaf aan hier meerdere personen bij te willen betrekken. We zouden het zeer op prijs stellen als jij ook aanwezig bent bij deze afspraak en mogelijk iets kunt betekenen in het bespoedigen van deze afspraak.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.